Thông tin về chim cú lợn lưng xám (Tyto alba)

Chim cú mèo Megascops   CCM08 Cú lợn lưng xám hay Cú lợn trắng (danh pháp hai phần: Tyto alba) là loài phân bố rộng nhất của họ Cú lợn[1] cũng như là một trong những loài phân bố rộng nhất của lớp Chim. T. alba phân bố khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ vùng cực và sa mạc, ở

Thông tin về chim cú lợn Sulawesi (Tyto rosenbergii)

Chim cú lợn Sulawesi (Tyto rosenbergii)   CCL11 Cú lợn Sulawesi (danh pháp hai phần: Tyto rosenbergii) là một loài chim thuộc Chi Cú lợn, Họ Cú lợn (Tytonidae).[1]. Cú lợn Sulawesi có nguồn gốc từ Indonesia nhưng vùng sinh sống khá rộng.

Thông tin về chim cú lợn mặt nạ Taliabu (Tyto nigrobrunnea)

Chim cú lợn mặt nạ Taliabu (Tyto nigrobrunnea)   CCL13 Cú lợn mặt nạ Taliabu (danh pháp hai phần: Tyto nigrobrunnea) là một loài chim thuộc Chi Cú lợn, Họ Cú lợn (Tytonidae).[1]. Cú lợn mặt nạ Taliabu là loài chim đặc hữu của quần đảo Sula, Indonesia. Loài này được biết đến chỉ từ một mẫu vật, một con mái trưởng thành được thu

Thông tin về chim cú lợn vàng Sulawesi (Tyto inexspectata)

Chim cú lợn vàng Sulawesi (Tyto inexspectata)   CCL12 Cú lợn vàng Sulawesi (danh pháp hai phần: Tyto inexspectata) là một loài chim thuộc Chi Cú lợn, Họ Cú lợn (Tytonidae).[1]. Cú lợn vàng Sulawesi là loài chim đặc hữu của đảo Sulawesi, Indonesia. Tên gọi trong tiếng Anh có nguồn gốc từ bán đảo Minahassa, nơi nó lần đầu tiên được mô tả

Thông tin về chim cú lợn mặt nạ Manus (Tyto manusi)

Chim cú lợn mặt nạ Manus (Tyto manusi)   CCL14 Cú lợn mặt nạ Manus (danh pháp hai phần: Tyto manusi) là một loài chim thuộc Chi Cú lợn, Họ Cú lợn (Tytonidae).[1]. Cú lợn mặt nạ Manus là loài chim đặc hữu ở đảo Manus, Papua New Guinea. Một số tác giả xem nó là một phân loài của cú lợn mặt nạ Úc

Thông tin về chim cú lợn mặt nạ nhỏ (Tyto sororcula)

Chim cú lợn mặt nạ nhỏ (Tyto sororcula)   CCL15 Cú lợn mặt nạ nhỏ (danh pháp hai phần: Tyto sororcula) là một loài chim thuộc Chi Cú lợn, Họ Cú lợn (Tytonidae).[2]. Cú lợn mặt nạ nhỏ là loài chim đặc hữu của Indonesia.

Cú Mèo – Cú Mèo Cảnh – Chim Cú Mèo Cảnh – Thế Giới Chim Cú Mèo