Loại Chim Cú Lơn

Thông tin về chim cú lợn bồ hóng lớn (Tyto tenebricosa)

owl.sooty3_ Cú lợn bồ hóng lớn (danh pháp hai phần: Tyto tenebricosa) là một loài chim thuộc Chi Cú lợn, Họ Cú lợn (Tytonidae).[1] Cú lợn bồ hóng lớn sinh sống ở đông nam Úc, rừng nhiệt đới Montane, New Guinea và đã được nhìn thấy trên đảo Flinders đảo trong eo biển Bass. Chúng có

Thông tin về chim cú lợn rừng Congo (Phodilus prigoginei)

Chim cú lợn rừng Congo (Phodilus prigoginei)   CCL02 Cú lợn rừng Congo – sống ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đôi khi được xếp vào chi Cú lợn

Thông tin về chim cú lợn rừng Sri Lanka (Phodilus assimilis)

Chim cú lợn rừng Sri Lanka (Phodilus assimilis)   CCL01

Thông tin về chim cú lợn rừng Samar (Phodilus (badius) riverae)

Chim cú lợn rừng Samar (Phodilus (badius) riverae)   CCL03 Phodilus (badius) riverae: Cú lợn rừng Samar – có khả năng đã tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 20

Thông tin về chim cú lợn rừng phương Đông (Phodilus badius)

Chim cú lợn rừng phương Đông (Phodilus badius)   CCL04 Phodilus badius: Cú lợn rừng phương Đông, sống ở khắp Đông Nam Á

Thông tin về chim cú lợn đồng cỏ châu Úc (Tyto longimembris)

Chim cú lợn đồng cỏ châu Úc (Tyto longimembris)   CCL05 Cú lợn đồng cỏ châu Úc hay hay cú lợn vằn, cú lợn rừng (danh pháp hai phần: Tyto longimembris) là một loài cú lợn thuộc chi Cú lợn, Họ Cú lợn (Tytonidae).[2] Chúng được tìm thấy ở Úc, Trung Quốc, Fiji, Ấn Độ, Indonesia, Myanma, Nepal, New Caledonia, Papua New Guinea, Philippines, Đài Loan,